First Name List: Begins with B


Show first names starting with

[no first name] * A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Show all first names (sorted alphabetically)   |   Main first name page

All first names beginning with B, sorted alphabetically (total individuals):

1. B (6)
2. Babara (1)
3. Babell (1)
4. Babery (1)
5. Babs (2)
6. Baby (3)
7. Bacheler (1)
8. Bacheller (2)
9. Baden (6)
10. Badroodin (1)
11. Baiden (1)
12. Baidon (1)
13. Bailey (1)
14. Baizl (1)
15. Baker (2)
16. Balcombe (1)
17. Baldwin (1)
18. Baley (1)
19. Balinda (1)
20. Ball (1)
21. Balmain (1)
22. Baltazar (1)
23. Balthazer (1)
24. Banarons (1)
25. Baniamen (1)
26. Baniamin (1)
27. Banister (2)
28. Banjamin (2)
29. Banks (1)
30. Banut (1)
31. Baptist (3)
32. Baptista (1)
33. Barach (1)
34. Barachial (1)
35. Barack (2)
36. Barak (1)
37. Barandine (1)
38. Barb (1)
39. Barbara (503)
40. Barbarah (5)
41. Barbare (1)
42. Barbarie (6)
43. Barbarina (1)
44. Barbarow (2)
45. Barbarra (1)
46. Barbary (21)
47. Barbarye (2)
48. Barbel (1)
49. Barber (1)
50. Barberina (1)
51. Barberry (1)
52. Barbery (20)
53. Barberye (1)
54. Barbora (1)
55. Barborah (1)
56. Barbra (3)
57. Barbrar (1)
58. Barbrow (1)
59. Barbury (1)
60. Barby (1)
61. Barbyer (1)
62. Barfoot (1)
63. Barich (1)
64. Barick (1)
65. Barington (1)
66. Barker (1)
67. Barldred (1)
68. Barlow (9)
69. Barnabas (15)
70. Barnabe (2)
71. Barnabie (2)
72. Barnaby (10)
73. Barnabye (1)
74. Barnad (1)
75. Barnald (1)
76. Barnard (84)
77. Barnarde (1)
78. Barnat (1)
79. Barneibe (1)
80. Barnet (23)
81. Barnett (14)
82. Barney (6)
83. Barnon (1)
84. Barny (2)
85. Baron (5)
86. Barrack (1)
87. Barrat (1)
88. Barratt (1)
89. Barrenburg (1)
90. Barrett (3)
91. Barrick (2)
92. Barrie (8)
93. Barrington (3)
94. Barron (5)
95. Barry (48)
96. Barsheba (1)
97. Bart (2)
98. Bartell (1)
99. Bartellmewe (1)
100. Barten (1)
101. Barth (5)
102. Barthallomew (1)
103. Bartheia (1)
104. Barthell (1)
105. Barthellmew (5)
106. Barthelmew (3)
107. Barthelomewe (1)
108. Barthilmewe (1)
109. Barthlmew (1)
110. Barthlomew (1)
111. Bartho (6)
112. Barthol (6)
113. Bartholamew (1)
114. Bartholamey (1)
115. Bartholamu (1)
116. Bartholamue (3)
117. Bartholemew (11)
118. Bartholemewe (3)
119. Bartholemue (2)
120. Barthollamew (2)
121. Barthollmew (1)
122. Barthollomew (5)
123. Barthollowmew (1)
124. Bartholmew (15)
125. Bartholmewe (4)
126. Bartholmu (1)
127. Bartholmy (1)
128. Bartholome (1)
129. Bartholomew (270)
130. Bartholomewe (8)
131. Bartholomu (2)
132. Bartholow (5)
133. Bartholw (1)
134. Barthomew (3)
135. Barthomw (2)
136. Barthomy (1)
137. Barthow (2)
   138. Barthw (6)
139. Barthylmew (2)
140. Bartillmew (1)
141. Bartillmewe (3)
142. Bartilmewe (1)
143. Bartin (2)
144. Bartle (2)
145. Bartlemew (1)
146. Bartlemewe (3)
147. Bartlet (2)
148. Bartlett (7)
149. Barton (7)
150. Bartton (1)
151. Bartyllmew (1)
152. Bartylmewe (1)
153. Baruch (6)
154. Baruk (1)
155. Barzillai (3)
156. Basell (1)
157. Basha (1)
158. Bashaw (2)
159. Basil (85)
160. Basill (1)
161. Basing (1)
162. Basset (2)
163. Bassill (1)
164. Bastian (1)
165. Bastin (1)
166. Bastyan (1)
167. Bataslie (1)
168. Batcheler (1)
169. Batchelor (1)
170. Bath (1)
171. Bathia (3)
172. Bathiah (1)
173. Batholemew (1)
174. Bathollamu (1)
175. Batholmew (1)
176. Batholmue (1)
177. Batholomew (2)
178. Bathsheba (26)
179. Bathw (2)
180. Batt (3)
181. Battin (1)
182. Batty (1)
183. Bayly (1)
184. Baynard (1)
185. Bazil (1)
186. Bazilla (1)
187. Bazyl (1)
188. Beaney (1)
189. Beartice (1)
190. Beasing (1)
191. Beat (1)
192. Beata (10)
193. Beati (1)
194. Beatice (1)
195. Beaticia (1)
196. Beatie (2)
197. Beatna (1)
198. Beator (1)
199. Beatrice (1301)
200. Beatrix (9)
201. Beattie (1)
202. Beatty (2)
203. Beaty (1)
204. Beauchamp (2)
205. Beauclerk (1)
206. Beaufoi (1)
207. Beaufoy (4)
208. Beauharnios (1)
209. Beautrice (1)
210. Beautryce (1)
211. Beaven (1)
212. Beavus (1)
213. Beck (1)
214. Beckett (1)
215. Becky (2)
216. Beda (1)
217. Bedford (2)
218. Bedforde (1)
219. Bednigo (1)
220. Beeden (1)
221. Beersheba (1)
222. Beerskly (2)
223. Beesley (1)
224. Beety (2)
225. Beilby (1)
226. Bejamin (2)
227. Bekke (1)
228. Bekky (1)
229. Belcher (4)
230. Beleres (1)
231. Belinda (75)
232. Bell (2)
233. Bella (13)
234. Belle (2)
235. Belleile (1)
236. Bellina (1)
237. Belshazzar (1)
238. Beltan (1)
239. Belzina (1)
240. Bemjamin (2)
241. Bemmyne (1)
242. Ben (74)
243. Benadike (2)
244. Benami (1)
245. Benammi (1)
246. Benbow (1)
247. Bene (1)
248. Benedetta (2)
249. Benedetto (1)
250. Benedick (1)
251. Benedict (2)
252. Benedicta (5)
253. Benedicte (1)
254. Benedictus (2)
255. Benedike (1)
256. Benedikt (1)
257. Beneditto (1)
258. Benet (8)
259. Benett (2)
260. Bengamen (8)
261. Bengeman (6)
262. Bengemen (3)
263. Bengemie (1)
264. Bengemin (1)
265. Bengi (2)
266. Bengiman (1)
267. Bengimen (2)
268. Bengman (3)
269. Bengmin (1)
270. Bengmine (1)
271. Benham (1)
272. Benhamin (1)
273. Benhudad (1)
274. Beni (2)
   275. Beniajman (1)
276. Beniaman (1)
277. Beniamen (40)
278. Beniamin (77)
279. Beniamyn (2)
280. Benidicke (1)
281. Benidict (1)
282. Benidicta (1)
283. Benigna (1)
284. Benimen (2)
285. Benita (1)
286. Benitt (1)
287. Benj (61)
288. Benja (1)
289. Benjam (4)
290. Benjaman (13)
291. Benjamen (21)
292. Benjamie (1)
293. Benjamim (1)
294. Benjamin (3328)
295. Benjamine (39)
296. Benjamis (1)
297. Benjamn (1)
298. Benjamyn (5)
299. Benjamyne (1)
300. Benjanim (1)
301. Benjanyme (1)
302. Benjeamen (1)
303. Benjemin (1)
304. Benjemine (1)
305. Benjermin (1)
306. Benjiman (3)
307. Benjimen (1)
308. Benjimin (1)
309. Benjm (11)
310. Benjmain (1)
311. Benjman (1)
312. Benjmen (1)
313. Benjmin (3)
314. Benjn (88)
315. Benn (7)
316. Bennall (1)
317. Bennell (1)
318. Bennet (28)
319. Bennett (22)
320. Bennister (1)
321. Bennit (1)
322. Benno (1)
323. Benoni (1)
324. Benson (7)
325. Bentina (1)
326. Bentley (2)
327. Benwel (1)
328. Beny (1)
329. Benytt (1)
330. Berdnard (2)
331. Bere (1)
332. Berenice (1)
333. Berentanna (1)
334. Beresford (1)
335. Berhard (1)
336. Berinice (1)
337. Berkeley (4)
338. Berkley (6)
339. Bernadette (6)
340. Bernard (318)
341. Bernardino (1)
342. Bernerd (2)
343. Bernhard (2)
344. Bernice (7)
345. Bernie (1)
346. Berrey (1)
347. Berrie (2)
348. Berry (12)
349. Bersheba (2)
350. Bert (48)
351. Berta (4)
352. Berth (3)
353. Bertha (537)
354. Berthe (1)
355. Berthia (1)
356. Berthiah (1)
357. Berthold (1)
358. Bertie (241)
359. Bertram (139)
360. Bertrand (5)
361. Bertrum (2)
362. Berty (2)
363. Berwick (6)
364. Beryl (98)
365. Besels (1)
366. Besills (1)
367. Besilly (1)
368. Besley (1)
369. Bess (1)
370. Bessell (1)
371. Bessey (1)
372. Bessiah (1)
373. Bessie (445)
374. Bessis (1)
375. Bessy (5)
376. Bet (6)
377. Beta (2)
378. Beteries (1)
379. Beteris (1)
380. Betey (1)
381. Beth (1)
382. Betha (1)
383. Bethany (2)
384. Bethenia (1)
385. Bethia (30)
386. Bethiah (3)
387. Bethliah (1)
388. Bethsia (1)
389. Bethsua (1)
390. Bethuel (1)
391. Bethya (1)
392. Bethyah (1)
393. Betram (1)
394. Betres (1)
395. Betrice (2)
396. Betris (5)
397. Betrix (1)
398. Betsee (1)
399. Betsey (72)
400. Betsie (1)
401. Betsy (188)
402. Bett (11)
403. Bette (2)
404. Bettee (1)
405. Bettena (1)
406. Betteres (2)
407. Betteress (1)
408. Betterice (1)
409. Betteris (7)
410. Betterris (1)
411. Betterys (1)
   412. Bettey (2)
413. Betti (3)
414. Bettie (4)
415. Bettina (3)
416. Bettine (1)
417. Bettredge (1)
418. Bettrice (4)
419. Bettridge (1)
420. Bettris (7)
421. Bettrisse (2)
422. Bettsey (2)
423. Betty (591)
424. Bettyne (1)
425. Bettyser (1)
426. Bety (11)
427. Beulah (3)
428. Beverley (10)
429. Beverlly (1)
430. Beverly (2)
431. Bevil (1)
432. Bewtrix (1)
433. Bia (1)
434. Biam (1)
435. Biamus (1)
436. Bichri (1)
437. Bickri (1)
438. Biddulfh (1)
439. Biddy (4)
440. Bidgett (1)
441. Bieri (1)
442. Big (1)
443. Bigg (1)
444. Biggs (2)
445. Bilhah (1)
446. Bill (8)
447. Billengeam (1)
448. Billy (1)
449. Bilson (2)
450. Bina (1)
451. Binfield (4)
452. Bingley (1)
453. Binjamin (2)
454. Binjamine (1)
455. Birks (1)
456. Biscoe (1)
457. Bisley (11)
458. Bithia (2)
459. Bithiah (1)
460. Blackall (3)
461. Blacke (4)
462. Blackwell (1)
463. Bladder (1)
464. Blagrave (2)
465. Blake (2)
466. Blance (3)
467. Blanch (38)
468. Blanche (262)
469. Blanchett (1)
470. Blandina (1)
471. Blandy (3)
472. Blannche (3)
473. Blasse (1)
474. Blaunch (1)
475. Blaunche (1)
476. Blesed (1)
477. Bliss (3)
478. Blisset (4)
479. Blissett (3)
480. Blodwen (4)
481. Bloomah (1)
482. Blossom (1)
483. Bloxham (1)
484. Bloy (2)
485. Bluebell (1)
486. Boaz (5)
487. Bob (10)
488. Bobbie (1)
489. Bobby (1)
490. Bobs (1)
491. Bodgan (1)
492. Bogaslawa (1)
493. Boleslaw (3)
494. Boleyn (1)
495. Bolina (1)
496. Bolton (3)
497. Bonadventure (1)
498. Bond (2)
499. Bonham (1)
500. Boniface (4)
501. Bonita (2)
502. Boniwel (1)
503. Bonniface (1)
504. Bononi (1)
505. Bonus (1)
506. Booth (1)
507. Booz (1)
508. Borden (1)
509. Borey (1)
510. Boris (3)
511. Borisav (1)
512. Borton (1)
513. Bosely (1)
514. Bostocke (1)
515. Boswell (2)
516. Boughton (1)
517. Bowden (1)
518. Bowen (2)
519. Bower (1)
520. Bowington (1)
521. Bowness (2)
522. Boyce (1)
523. Boyd (1)
524. Bozo (1)
525. Bracey (1)
526. Brackenbury (2)
527. Brackley (1)
528. Bradbury (1)
529. Bradford (1)
530. Bradley (4)
531. Bradly (3)
532. Braimir (1)
533. Bramwell (1)
534. Branimer (1)
535. Bray (1)
536. Breadgat (5)
537. Bredgat (1)
538. Bredget (1)
539. Bredgett (2)
540. Bregat (2)
541. Bregede (1)
542. Breget (3)
543. Bregett (1)
544. Bregitt (1)
545. Brenchley (1)
546. Brenda (52)
547. Brendan (2)
548. Brendio (1)
   549. Brendon (2)
550. Bretterie (1)
551. Briam (1)
552. Brian (251)
553. Brianly (1)
554. Briant (36)
555. Briante (1)
556. Briantt (1)
557. Brice (37)
558. Brichard (1)
559. Briddgett (2)
560. Bride (4)
561. Bridford (1)
562. Bridgat (3)
563. Bridgate (1)
564. Bridgatt (1)
565. Bridge (2)
566. Bridged (2)
567. Bridger (1)
568. Bridges (1)
569. Bridget (472)
570. Bridgett (143)
571. Bridgette (2)
572. Bridggate (1)
573. Bridgget (1)
574. Bridgit (5)
575. Bridgitt (1)
576. Bridgitte (1)
577. Bridgut (2)
578. Bridie (1)
579. Brien (1)
580. Brigat (1)
581. Brigeat (2)
582. Briget (29)
583. Brigete (1)
584. Brigett (25)
585. Brigetta (1)
586. Briggett (2)
587. Brighid (1)
588. Bright (2)
589. Brigid (3)
590. Brigit (1)
591. Brigitt (1)
592. Briley (1)
593. Brilliana (1)
594. Brindley (2)
595. Brinley (1)
596. Brinsley (2)
597. Brisco (1)
598. Brisingham (1)
599. Britannia (10)
600. Britanny (1)
601. Britchett (1)
602. Britford (4)
603. Brittain (2)
604. Brittania (3)
605. Britten (2)
606. Broadstock (1)
607. Broadwood (1)
608. Brock (1)
609. Broderick (2)
610. Brodrick (1)
611. Brok (1)
612. Bromley (2)
613. Bronislaw (9)
614. Bronislawa (1)
615. Bronwen (1)
616. Brook (2)
617. Brookhouse (1)
618. Brooklyn (1)
619. Brooks (1)
620. Broom (2)
621. Broome (3)
622. Brough (1)
623. Broughton (1)
624. Brouineman (1)
625. Brownlow (1)
626. Bruce (25)
627. Brudgett (1)
628. Brunetta (1)
629. Bruno (2)
630. Brunsdon (1)
631. Bryan (68)
632. Bryand (1)
633. Bryanson (2)
634. Bryant (21)
635. Brydget (1)
636. Brydgett (1)
637. Brydgite (1)
638. Brygeat (1)
639. Bryget (1)
640. Brygett (1)
641. Brygitt (1)
642. Bryher (1)
643. Brymer (1)
644. Brynley (1)
645. Buck (1)
646. Buckle (1)
647. Buckleigh (1)
648. Buckler (1)
649. Buckley (1)
650. Buckworth (1)
651. Budd (1)
652. Buenaventura (1)
653. Bulah (1)
654. Bulkley (1)
655. Bullen (1)
656. Bullock (1)
657. Bulock (1)
658. Bunny (2)
659. Bunty (1)
660. Burcomb (1)
661. Burder (1)
662. Burges (3)
663. Burgess (1)
664. Burgis (3)
665. Burgoyne (1)
666. Burian (1)
667. Buridge (1)
668. Burien (1)
669. Burkham (1)
670. Burnaby (1)
671. Burns (1)
672. Burrows (3)
673. Burt (2)
674. Burton (2)
675. Burwick (1)
676. Busby (2)
677. Bushnel (1)
678. Bushnell (1)
679. Butler (5)
680. Byan (1)
681. Byano (1)
682. Byers (2)
683. Byfa (1)
684. Byron (4)
685. Bythia (1)